Termeni şi condiţii

Exxon Mobil Corporation

Data intrării în vigoare a Acordului de confidenţialitate, 21 decembrie 2001
Ultima actualizare: 16 octombrie 2008

CONDIŢII GENERALE DE UTILIZARE
IMPORTANT! CITIŢI CU ATENŢIE ŞI ÎN ÎNTREGIME PREZENTUL ACORD

Conţinutul acestui material nu are scopul de a anula independenţa unităţilor locale. Cooperarea profesională prezentată în acest material nu reprezintă în mod necesar relaţia dintre părţile prezentului acord, ci trebuie considerată ca fiind un ghid, o modalitate de acţionare sau reprezentând o relaţie de servicii. În eventualitatea în care prezentul material se referă la calitatea de acţionar al unei unităţi locale, responsabilitatea pentru acţiunile întreprinse revine unităţii locale.
Exxon Mobil Corporation are multe unităţi afiliate, a căror denumire include ExxonMobil, Exxon, Esso şi Mobil. În vederea asigurării utilizării convenabile şi simple a prezentei pagini de internet, expresiile şi expresiile precum „corporaţie”, „companie”, „a noastră”, „noi” şi „a ei” sunt uneori utilizate ca şi forme prescurtate pentru desemnarea unităţilor şi grupurilor afiliate. De asemenea, referinţele sub formă prescurtată, care includ organizaţii operaţionale, regionale sau globale sau activităţi economice globale sau regionale sunt uneori utilizate în scop de convenabilitate şi simplitate. De asemenea, Exxon Mobil desfăşoară activităţi comerciale cu mii de clienţi, furnizori, guverne şi alte entităţi. În vederea asigurării convenabilităţii şi simplităţii, noţiunile precum „risc”, „societate mixtă sau în participaţie”, „asociaţie”, „coparticipant” şi „partener” sunt folosite în vederea descrierii relaţiilor economice, implicând activităţi şi interese comune, neindicând relaţii juridice exacte.

Exxon Mobil Corporation şi unităţile sale afiliate (ExxonMobil sau Compania) oferă prezenta pagină de internet şi alte pagini de internet ExxonMobil similare sau interconectate, precum şi anumite servicii, interfeţe şi asistenţă pe sau prin prezenta pagină de internet (Servicii) pentru dvs., cu condiţia ca dvs. să respectaţi următoarele condiţii de utilizare (Condiţii generale de utilizare). Utilizarea prezentei pagini de internet şi a serviciilor constituie acordul dvs. de acceptare a Condiţiilor generale de utilizare. După acceptarea Condiţiilor generale de utilizare acestea vor constitui obligaţii în cadrul acordului încheiat între dvs. şi ExxonMobil, care vor reglementa felul în care dvs. utilizaţi prezenta pagină de internet şi serviciile oferite (Acordul). Dacă nu sunteţi de acord cu Condiţiile generale de utilizare, nu utilizaţi prezenta pagină de internet sau serviciile oferite prin prezenta pagină de internet.

1) Modificări, condiţii complementare speciale şi generale

ExxonMobil este îndreptăţit la revizuirea şi modificarea Condiţiilor generale de utilizare, fără a efectua o notificare prealabilă în acest sens. Vă rugăm să reveniţi periodic la prezenta pagină de internet, pentru a vă asigura că sunteţi la curent cu Condiţiile generale de utilizare, deoarece acestea au caracter imperativ în relaţia dvs. cu ExxonMobil. Utilizarea paginii de internet şi a serviciilor oferite după efectuarea modificărilor de acest fel, constituie acordul dvs. referitor la modificările efectuate.

Vă sfătuim ca în momentul accesării paginii de internet să vizitaţi fiecare pagină în parte. Este posibil ca în cazul anumitor locaţii să fi fost adăugaţi termeni şi condiţii complementare, care se referă la utilizarea locaţiei respective sau la modalitatea de interacţionare cu aceasta. Aceşti termeni şi condiţii pot fi modificate oricând fără emiterea unei notificări în acest sens. Utilizarea locaţiei în cauză reprezintă acordul dvs. referitor la acceptarea termenilor şi condiţiilor complementare speciale în cauză.

2) Utilizarea paginii de internet

A. Siguranţa paginii de internet. Nu vă este permisă violarea sau încercarea de a viola siguranţa paginii de internet sau a serviciilor. Orice violare de acest tip constituie pentru dvs. răspundere civilă şi penală. Vom investiga orice violare presupusă şi în eventualitatea în care există suspiciuni referitoare la o asemenea tentativă, pe timpul efectuării investigaţiilor, autorităţile competente vor beneficia în totalitate de sprijinul nostru. Conceptul de violare a securităţii paginii de internet şi a serviciilor, include fără limitare, următoarele: conectarea sau încercarea de conectare la un server sau la cont pentru accesarea căruia nu beneficiaţi de autorizaţie; Accesarea datelor sau întreprinderea oricărei acţiuni în vederea obţinerii serviciilor, care nu sunt destinate dvs. sau utilizării de către dvs. Tentativa de încercare, scanare sau testare a vulnerabilităţii oricărui sistem, subsistem sau a reţelei; Falsificarea, spargerea, modificarea sau coruperea ori încălcarea sub orice formă a măsurilor de securitate sau de identificare, fără a dispune în acest sens de autorizaţia necesară; Transmiterea de materiale, care conţin viruşi, viruşi de tip cal Troian, vierme, bombă cu ceas, de ştergere sau alte modalităţi şi limbaje de programare, cu intenţia sau efectul de deteriorare, distrugere, întrerupere sau împiedecare sub orice formă a funcţionării calculatorului, a paginii de internet sau a serviciilor; Implicarea în structura, interceptarea sau spargerea oricărui sistem, oricăror date sau informaţii; sau Implicarea în serviciile oferite utilizatorilor, gazdei sau din cadrul reţelei, inclusiv şi fără limitare la mijloacele de supraîncărcare, „inundare”, „supraîncărcarea cu scrisori” sau „nimicirea” oricărui sistem de calculatoare.

B. "Sâcâire" şi alte acţiuni similare. Nu vă este permisă transmiterea mesajelor e-mail identice sau similare, a mesajelor publicitare sau a scrisorilor-lanţ către unul sau mai multe grupuri de adrese e-mail (care includ două sau mai multe adrese e-mail comasate într-o singură adresă).

C. Încălcarea legii. Utilizarea paginii de internet sau a serviciilor în scopul de a încălca dreptul de autor, marca înregistrată, brevetul sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală aparţinătoare unei persoane. În eventualitatea în care credem că utilizaţi pagina de internet sau serviciile într-o modalitate prin care încălcaţi dreptul de autor, marca înregistrată, brevetul sau orice altă proprietate intelectuală a unei alte persoane, ne rezervăm dreptul de a interzice accesul dvs. la această pagină de internet şi la serviciile oferite. În eventualitatea în care încălcaţi dreptul de proprietate intelectuală a unei persoane, un tribunal vă poate ordona plata unei sume cu titlu de despăgubire în beneficiul nostru şi în beneficiul persoanei al cărei drepturi au fost lezate de către dvs.

D. Alte acţiuni interzise. Cu referire la pagina de internet sau servicii, vă sunt interzise următoarele:
trimiterea prin poştă, e-mail sau pe alte căi sau utilizarea paginii de internet sau a serviciilor în vederea trimiterii oricăror tipuri de materiale ilegale, dăunătoare, hărţuitoare, defăimătoare, ameninţătoare, vulgare, cu conţinut sexual explicit, cu conţinut negativ sau inacceptabile, a oricăror tipuri de materiale cu caracter de exploatare a minorilor sau care lezează dreptul la intimitate sau alte drepturi sau a materialelor pe care ExxonMobil le consideră private şi nu doreşte publicarea sau transmiterea acestora pe pagina sa de internet sau de servicii; Continuarea trimiteri de mesaje e-mail către o persoană, care a afirmat că nu mai doreşte să recepţioneze comunicate de la dvs.;
Implicarea în activităţi şi/sau încurajarea activităţilor, care: 1) reprezintă încălcarea legislaţiei curente sau 2) implică răspunderea civilă; Desfăşurarea unei activităţi, prin care operabilitatea paginii de internet sau a serviciilor oferite este deteriorată sau obstrucţionată premeditat. Asumarea identităţii oricărei persoane fizice sau juridice, declararea de identitate sau afiliaţie falsă prin orice mijloace, contrafacerea, ştergerea sau modificarea informaţiilor din antetul pachetului TCP/IP în e-mailuri sau orice alt tip de publicaţii;
Desfăşurarea de activităţi de marketing online în scop de înşelăciune; sau asistarea în/sau permiterea altor persoane de a desfăşura oricare dintre activităţile descrise anterior.

E. Conţinutul postat de dvs. pe această pagină de internet. În momentul utilizării serviciilor şi a acestei pagini de internet trebuie să acţionaţi cu precauţie, decenţă şi discernământ. Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor transmise de dvs. prin pagina de internet sau prin servicii vă revine în totalitate. Prin prezenta, vă exprimaţi acordul că informaţiile postate de dvs. pe această pagină de internet sau prin intermediul serviciilor sau transmise de dvs. prin această pagină de internet sau prin intermediul serviciilor corespund realităţii, sunt corecte, nu au caracter de inducere în eroare şi sunt oferite cu bună credinţă şi că sunteţi îndreptăţit la postarea sau transmiterea informaţiilor de acest fel. Informaţiile de acest fel (inclusiv şi fără limitare la informaţii, texte, programe pentru calculatoare, muzică, sunete, fotografii, grafice, fişiere video, mesaje sau orice fel de alte materiale), publicate sau transmise privat, constituie parte a responsabilităţii care vă revine.

F. Sunteţi de acord cu faptul că utilizarea oricărei informaţii obţinute prin această pagină de internet sau prin intermediul serviciilor va avea loc pe riscul propriu.

G. Consecinţele în cazul utilizării necorespunzătoare. În ceea ce priveşte politica noastră de confidenţialitate, ne rezervăm dreptul (dar nu obligaţia) de a refuza sau şterge orice conţinut postat de dvs., precum şi de a suspenda sau anula fără notificare prealabilă accesul dvs. la pagina de internet şi la servicii, în cazul în care reglementările prezentului Acord sunt încălcate. Încălcarea indirectă sau tentativa de încălcare a prezentului Acord şi încălcarea sau tentativa de încălcare a prezentului Acord de către o persoană terţă, care acţionează în numele dvs., va fi considerată ca o încălcare a prezentului Acord de către dvs. De asemenea, este considerată o încălcare a prezentului Acord şi utilizarea serviciilor unei alte companii în scopul de a facilita desfăşurarea oricărui tip de activitate considerat încălcare a prezentului Acord, în cazul în care serviciile companiei în cauză sunt de o natură care afectează în orice mod negativ pagina de internet şi serviciile oferite.

H. Fără licenţă. Pentru utilizarea paginii de internet sau a serviciilor nu vi se acordă licenţă, expresă sau implicită, sub formă de drepturi de brevet sau drepturi de secrete comerciale prezente sau ulterioare, deţinute sau controlate de ExxonMobil.

I. Conectarea. Conectarea la această pagină de internet nu poate fi realizată fără obţinerea prealabilă şi în formă scrisă a acordului ExxonMobil. Aveţi posibilitatea de a descărca sau imprima o copie a prezentei pagini de internet în scop personal şi necomercial sau în cazul achiziţionării de produse ExxonMobil, cu condiţia ca informaţiile referitoare la dreptul de autor şi la marca înregistrată să rămână intacte şi neschimbate. În alte cazuri decât cele menţionate în prezentul paragraf, vă sunt interzise copierea (prin imprimare pe hârtie, stocare pe suport digital, prin transferarea pe altă pagină de internet, descărcarea prin orice alte mijloace), distribuirea (inclusiv distribuirea de copii), difuzarea, modificarea sau falsificarea sub orice altă metodă, a oricărei părţi a prezentei pagini de internet.

3) Marca înregistrată şi dreptul de autor

ESSO, EXXON, EXXONMOBIL, MOBIL, şi încă alte câteva mărci, mărci înregistrate şi servicii sunt mărci ale ExxonMobil şi ale unităţilor afiliate acestei companii. Pe această pagină de internet nu sunt menţionate toate mărcile aparţinătoare ExxonMobil şi serviciile menţionate nu sunt disponibile în fiecare ţară. Este posibil ca în anumite ţări, anumite produse şi servicii să fie comercializate sub mărci înregistrate locale. Este posibil ca mărcile părţilor terţe să apară pe această pagină de internet, în contextul în care se fac referiri la produsele sau serviciile oferite de aceste părţi terţe.

Utilizatorul are posibilitatea de a trimite mai departe, de a distribui şi/sau fotocopia materialele care constituie proprietate intelectuală a ExxonMobil şi care sunt afişate pe această pagină de internet, cu condiţia ca pagina întreagă sau documentul în cauză să fie nemodificate şi complete, acest fapt incluzând anteturile, notele de subsol, notele referitoare la renunţările explicite, precum şi orice alte informaţii. Copierea acestor documente pe alte pagini de internet este interzisă.

4) Clauza de confidenţialitate

ExxonMobil Corporation şi unităţile sale afiliate („Exxon Mobil”) apreciază interesul dvs. faţă de această pagină de internet şi de alte pagini de internet similare sau legate de această pagină de internet şi aparţinătoare ExxonMobil. Intimitatea dvs. este foarte importantă şi dorim să explicăm clar practicile noastre referitoare la colectarea informaţiilor despre persoanele care vizitează această pagină de internet şi la modul în care utilizăm informaţiile în cauză. Vă rugăm să bifaţi fiecare parte sau pagină vizitată în cadrul acestei pagini de internet. Este posibil ca anumite părţi sau pagini din cadrul paginii de internet să conţină modificări referitoare la Clauza de confidenţialitate aplicată în cazul părţii sau paginii utilizate de dvs. Este posibil să fiţi nevoit să furnizaţi mai multe informaţii, în cazul în care doriţi să utilizaţi anumite aplicaţii.

Informaţiile şi utilizarea acestora
În momentul în care o persoană vizitează pagina de internet, serverele noastre iniţiază în mod automat procedura de colectare de informaţii, care permit comunicarea dintre pagina de internet şi calculatorul vizitatorului, cât timp acesta navighează pe pagina de internet. De asemenea, luăm în considerare şi informaţii precum numărul vizitelor către această pagină de internet, părţile selectate de vizitatori, adresa IP (adresa calculatorului dvs. alocat de furnizorul dvs. de servicii internet), tipul domeniului, felul programului de navigare (de ex.: Netscape sau Internet Explorer), data şi ora vizitării paginii de internet. Aceste tipuri de informaţii sunt utilizate în scop statistic şi ne ajută în realizarea design-ului paginii de internet şi în administrarea acesteia. Tipurile de informaţii menţionate nu implică dezvăluirea de informaţii personale, care pot fi folosite în scopul identificării şi localizării fiecărui vizitator.

Confidenţialitatea este concentrată pe informaţiile personale, adică pe acele tipuri de informaţii care pot fi folosite pentru identificarea anumitor persoane, fiind divulgate astfel nume, adrese, adrese de e-mail şi numere de telefon. În cazul în care în timpul vizitării paginii de internet efectuaţi o personalizare, completaţi un formular de comandă, participaţi la un concurs sau ne furnizaţi informaţii, este posibil ca printre altele ne furnizaţi şi informaţii personale. Ne rezervăm dreptul la colectarea şi utilizarea acelor informaţii cu caracter personal, pentru a vă oferi produse sau servicii, să emitem factură către dvs. pentru produsele şi serviciile solicitate de dvs., să comercializăm produse şi servicii despre care credem că ar putea fi de interes pentru dvs. sau pentru a comunica cu dvs. în vederea atingerii altor scopuri. Informaţiile personale pot fi folosite pentru organizarea şi desfăşurarea programelor de instruire şi în vederea evaluării cursurilor şi în vederea autoevaluării, din punctul de vedere al îndemânării şi competenţelor participanţilor, cu scopul de a identifica şi extinde activităţile din cadrul programului de instruire.

Precum este explicat mai jos, în secţiunea „Difuzarea informaţiilor către părţi terţe”, nu distribuim şi nu vindem informaţii personale către terţe părţi, cu scopul de a permite comercializarea produselor şi serviciilor lor către dvs. De asemenea, precum s-a explicat şi în secţiunea Ştergerea/modificarea informaţiilor, vom depune eforturile necesare în vederea eliminării informaţiilor dvs. personale din baza noastră de date, în aşa fel încât în viitor să nu primiţi comunicate din partea noastră. În cazul în care ne trimiteţi o notificare prin care se comunică faptul că informaţiile personale înregistrate pe pagina noastră de internet nu mai sunt corecte, vom depune efortul necesar în vederea efectuării corecturilor necesare. În vederea facilitării eforturilor noastre, ne-ar fi de mare ajutor dacă ne-aţi comunica şi contextul în care aţi furnizat informaţiile personale, de exemplu în cadrul unei promoţii referitoare la un anumit produs sau serviciu.

Informaţiile de pe calculatorul dvs.
În momentul în care vizitaţi sau utilizaţi pagina noastră de internet, este posibil să stocăm anumite informaţii pe calculatorul dvs. (cunoscute sub denumirea de „cookie”). Aceste informaţii facilitează personalizarea modului de utilizare a paginii de internet de către dvs. şi asigură faptul că nu este necesară reintroducerea datelor dvs. ori de câte ori accesaţi pagina de internet. Aceste informaţii pot fi şterse sau blocate de pe calculatorul dvs. în cazul în care doriţi să efectuaţi acest lucru. (Meniul „Ajutor” sau manualul de instrucţiuni ar trebui să conţină informaţii referitoare la acest aspect.).

Informaţii pentru copii
Pagina de internet conţine şi informaţii pentru copii, însă prin această pagină de internet ExxonMobil nu doreşte să obţină informaţii personale de la sau despre persoane care nu au împlinit încă vârsta de 17 ani.

Hyperlinkuri
Această pagină de internet conţine legături spre alte pagini de internet care nu aparţin ExxonMobil, care nu sunt controlate sau întreţinute de acesta. Nu ne putem asuma răspunderea pentru politica de confidenţialitate şi practicile acestor pagini de internet şi nu prezentăm sau nu oferim garanţii în ceea ce priveşte politica de confidenţialitate a paginilor de internet în cauză. De asemenea, nu suntem responsabili pentru politicile şi practicile paginilor de internet de la care v-aţi conectat la pagina noastră de internet. În cazul în care sunteţi preocupat sau aveţi întrebări, vă recomandăm să verificaţi politica de confidenţialitate a celorlalte pagini de internet şi să luaţi legătura cu administratorul paginilor de internet respective.

Divulgarea informaţiilor către persoane terţe
Comunicarea prin internet şi trimiterea de informaţii, produse şi servicii către dvs. prin alte mijloace, implică în mod necesar divulgarea informaţiilor dvs. personale către persoane terţe şi prelucrarea acestora de către persoanele terţe respective, însă ExxonMobil nu vinde şi nu distribuie informaţiile dvs. personale către părţi terţe, cu scopul de a permite comercializarea produselor şi serviciilor lor către dvs.

Deseori angajăm alte companii sau persoane, care acţionează în numele nostru. De exemplu, aceste entităţi execută comenzile, efectuează livrări, trimit scrisori prin poştă sau scrisori electronice, îndepărtează din lista clienţilor informaţiile care se repetă, analizează informaţii, oferă asistenţă de marketing, procesează plăţile prin carduri de credit şi oferă servicii de asistenţă clienţilor. Aceste entităţi au drept de accesare a informaţiilor personale necesare îndeplinirii sarcinilor lor, dar nu pot folosi aceste informaţii în alte scopuri.

Informaţiile personale adunate de ExxonMobil pot fi transferate către diviziile şi companiile afiliate de oriunde din lume. Acest fapt poate implica transferul de informaţii din ţările din cadrul Zonei Economice Europene către alte ţări, care nu fac parte din Zona Economică Europeană. Prin furnizarea de informaţii pe pagina de internet, vizitatorul îşi exprimă acordul expres pentru efectuarea acestor transferuri, inclusiv a datelor incluse în Clauza de confidenţialitate.

Informaţii strict personale
ExxonMobil nu solicită informaţii strict personale de la vizitatorii paginii sale de internet, cu excepţia cazului în care solicitarea informaţiilor de acest fel este impusă de lege, cum este cazul informaţiilor referitoare la recrutări şi angajări de personal. Informaţiile strict personale includ numeroase date referitoare la: rasa sau apartenenţa etnică, opinii politice, credinţa religioasă de alt fel, afiliaţia la un sindicat, sănătatea fizică şi psihică, viaţa sexuală sau cazierul judiciar. Vă recomandă să nu dezvăluiţi informaţii strict personale de acest fel. Cu toate acestea, în cazul în care oferiţi informaţii strict personale, ExxonMobil acceptă acordul dvs. expres de a utiliza acele informaţii conform conţinutului Clauzei de confidenţialitate sau în modurile în care este descris la punctele aferente modului de utilizare a informaţiilor strict personale.

Ştergerea/modificarea informaţiilor
Prin trimiterea unui e-mail la adresa menţionată în cadrul rubricii „Contact”, aveţi posibilitatea de a solicita ştergerea sau modificarea informaţiilor dvs. personale. Noi vom depune toate eforturile în vederea îndeplinirii solicitării dvs. Precum s-a menţionat anterior, ne-ar ajuta foarte mult dacă ne-aţi comunica şi contextul în care aţi furnizat informaţiile personale.
Condiţii de utilizare, observaţii şi revizuiri
Dacă decideţi să vizitaţi pagina noastră de internet, vizita dvs. şi dezbaterile referitoare la confidenţialitate sunt supuse prezentei Clauze de confidenţialitate şi Condiţiilor generale de utilizare, inclusiv limitărilor referitoare la pagube, arbitrării litigiilor şi aplicării prevederilor legale. Ne rezervăm dreptul de modificare a prezentei clauze fără a emite o notificare prealabilă în acest sens.

Contactarea serviciului Relaţii clienţi al ExxonMobil
În cazul în care doriţi să aflaţi mai multe informaţii în legătură cu prezenta Clauză de confidenţialitate, vă rugăm să contactaţi Biroul internaţional de confidenţialitate al ExxonMobil, la următoarea adresă:
ExxonMobil Global Services Company
Attn: Global Privacy Office
Esso Petroleum Company Limited
Mail Point 6
Ermyn Way
Leatherhead
Surrey
UK
KT22 8UX

În cazul în care doriţi să aflaţi mai multe despre practicile legate de această pagină de internet sau despre activitatea dvs. în cadrul prezentei pagini de internet, vă rugăm să ne contactaţi la următoarea adresă:
Exxon Mobil Corporation
Attention: Customer Relations
Box 1049
Buffalo, New York, USA
14240-1049
E-mail

În momentul efectuării de modificări în ceea ce priveşte conţinutul prezentei Clauze de confidenţialitate, acestea vor fi afişate pe această pagină, data actualizării fiind menţionată în partea superioară a Clauzei de confidenţialitate. Recomandăm citirea în mod regulat a Clauzei de confidenţialitate, pentru a fi la curent cu modificările efectuate.

5) Absenţa garanţiei

Prin prezenta pagină de internet şi serviciile furnizate „precum s-a menţionat” şi fără garanţii de orice fel, explicite sau implicite, în limita legislaţiei aflate în vigoare, ExxonMobil denunţă garanţiile, explicite sau implicite, acordate în anumite cazuri, inclusiv, dar fără limitare la garanţiile implicite privind posibilitatea de comercializare şi utilizare pentru realizarea anumitor scopuri şi la nefalsificare. ExxonMobil nu garantează şi nu prezintă nicio garanţie privind faptul că funcţiile de pe această pagină de internet sau serviciile oferite prin prezenta pagină de internet vor funcţiona continuu şi fără erori, că erorile vor fi remediate sau că prezenta pagină de internet şi serverul care găzduieşte prezenta pagină de internet nu conţin viruşi sau elemente dăunătoare. ExxonMobil nu prezintă şi nu oferă garanţii în ceea ce priveşte utilizarea conţinutului prezentei pagini de internet sau a serviciilor furnizate, fiind incluse aici aspecte precum corectitudinea, acurateţea, utilizarea corespunzătoare, utilitatea, utilizarea nelimitată, credibilitatea sau alte aspecte. Legislaţia anumitor ţări nu permite excluderea garanţiilor implicite. Ca urmare a acestui fapt, este posibil ca limitările şi excluderile să nu fie aplicabile în cazul dvs.

6) Responsabilitate limitată

În relaţia sa cu dvs. sau cu orice altă entitate, ExxonMobil este exonerat de orice răspundere, de acordarea de compensaţii şi de acţiuni de pedepsire în cazul producerii unor pagube speciale sau succesive în urma utilizării, inabilităţii de utilizare a paginii de internet, a serviciilor sau a conţinutului acestei pagini de internet, în cazul în care pagina de internet, serviciile sau produsele descrise pe această pagină de internet nu sunt corespunzătoare, chiar şi în cazul în care ExxonMobil a fost avertizat în legătura cu posibilitatea producerii de pagube de acest fel. Este posibil ca legislaţia în vigoare să nu permită limitarea răspunderii sau exonerarea de răspundere pentru pagubele succesive sau create în mod neintenţionat, astfel este posibil ca limitarea şi exonerarea menţionate să nu fie acceptate în ţara dvs.

În cazul în care sunteţi nemulţumit de orice parte a paginii de internet sau de serviciile oferite sau de oricare dintre condiţiile enumerate, singura soluţie pentru dvs. constă în renunţarea la utilizarea paginii de internet şi a serviciilor.

7) Caracterul neconfidenţial al materialelor utilizatorului

Este interzisă transmiterea pe această pagină de internet a materialelor pe care le consideraţi confidenţiale sau care sunt brevetate. Orice tip de material transmis către sau prin prezenta pagină de internet va fi considerat ca fiind neconfidenţial şi nebrevetat. Cu excepţia cazului în care este menţionat în mod expres în Clauza de confidenţialitate a ExxonMobil sau în cadrul unui acord separat convenit şi semnat între dvs. şi ExxonMobil, prin prezenta, dvs. acordaţi ExxonMobil licenţă nelimitată, irevocabilă, globală şi gratuită pentru utilizarea, reproducerea, afişarea, publicarea, transmiterea şi distribuirea tipurilor de informaţii menţionate anterior. De asemenea, vă exprimaţi acordul că ExxonMobil este îndreptăţit la utilizarea gratuită sau fără responsabilitate faţă de dvs. sau alte entităţi, a conceptelor, a know-how-ului sau a ideilor dvs. (sau a entităţilor care acţionează în numele dvs.) pe care le transmiteţi prin intermediul prezentei pagini de internet.

8) Utilizarea paginilor de internet aparţinătoare părţilor terţe

Ca parte a prezentului acord, ExxonMobil are dreptul de a vă oferi legături către alte pagini de internet operate de părţi terţe. În cazul în care decideţi să accesaţi pagina de internet a unei părţi terţe, folosind în acest scop o legătură oferită prin intermediul prezentei pagini de internet, veţi acţiona pe propria răspundere. ExxonMobil este exonerat de orice răspundere în cazul existenţei viruşilor sau a altor elemente dăunătoare pe paginile de internet aparţinătoare entităţilor terţe. ExxonMobil nu garantează şi nu prezintă garanţie şi nu poate fi considerat responsabil pentru paginile de internet sau conţinutul acestora, accesate prin intermediul legăturilor.

9) Domeniile de comunicare destinate utilizatorilor

Pagina de internet poate conţine domenii prin intermediul cărora utilizatorii au posibilitatea de a comunica inclusiv prin, dar fără limitare la la afişiere, calendare, domenii de comunicare sau paginile de internet personale.

ExxonMobil este îndreptăţit, dar nu obligat la monitorizarea sau revizuirea oricărei părţi a paginii de internet şi a serviciilor, inclusiv domeniul de comunicare a utilizatorilor. Cu toate acestea, ExxonMobil nu poate fi considerat responsabil pentru conţinutul comunicărilor desfăşurate în cadrul acestor domenii.

10) Dezvăluirea, clauze anticipative

Anumite informaţii de pe prezenta pagină de internet pot conţine referinţe sau alte clauze anticipative care se referă la evenimente viitoare sau la realizările financiare viitoare ale companiei. Dorim să vă atragem atenţia că aceste clauze sunt doar predicţii şi că evenimentele şi rezultatele actuale pot diferi din punct de vedere material. Aici ne referim la documentele întocmite la intervale de timp neregulate de companie împreună cu Comisia Financiară şi de Acordare a Garanţiilor, în special la noile formulare ale companiei, formularele 10-K, 10-Q şi 10-Q/A. Aceste documente conţin şi identifică factori importanţi, care pot face ca rezultatele prezente să difere de cele planificate sau incluse în clauzele anticipative, incluzând printre altele potenţialele fluctuaţii a rezultatelor trimestriale, dependenţa de dezvoltarea unui nou produs, schimbări rapide în ceea ce priveşte tehnologia şi abordarea pieţei, strategia de achiziţii, riscurile de producţie, riscurile asociate cu infrastructura internetului, volatilitatea preţurilor acţiunilor, managementul riscurilor financiare şi expunerea la risc a dezvoltării în viitor.

11) Disponibilitatea globală/controlul exporturilor

Anumite părţi ale prezentei pagini de internet şi de servicii pot fi controlate şi operate de ExxonMobil din diferite birouri existente în Statele Unite. ExxonMobil nu garantează faptul că pagina de internet, serviciile sau materialele accesate sau descrise pe pagina de internet sunt corecte sau disponibile pentru utilizarea în alte locaţii şi posibilitatea de accesare a acestora în alte ţări, unde există posibilitatea ca aceste conţinuturi să fie calificate ca fiind ilegale, accesarea lor fiind penalizată. Accesarea sau utilizarea paginii de internet, a serviciilor sau a materialelor prezente sau descrise pe pagina internet de către persoane sau din ţări în cazul cărora această acţiune este sancţionată de către Statele Unite, este interzisă în mod explicit.

Persoanele din această categorie care accesează pagina de internet sau serviciile, acţionează pe cont propriu şi sunt acuzate de nerespectarea legilor în vigoare în SUA şi a reglementărilor locale. Exportarea, exportarea repetată a serviciilor, informaţiilor sau a conţinutului materialelor accesate de pe sau descrise pe pagina de internet sunt interzise, cu excepţia cazului în care au loc în conformitate cu legile şi reglementările aplicate în Statele Unite. Este interzisă exportarea sau exportarea repetată în (sau către un cetăţean sau un locuitor în) oricare dintre ţările sancţionate cu embargo sau prin mijloace economice, prin bunuri şi servicii, sau tehnologice, către orice persoană sau entitate menţionată pe Lista Departamentului de Trezorerie al SUA referitoare la Cetăţenii Desemnaţi Special în acest sens, pe Lista Departamentului Federal de Reglementare a Exporturilor SUA, pe Lista Biroului Federal SUA de Reglementare a Exporturilor şi a Regimului Persoanelor cu Regim Interzis sau pe Lista de Comenzi Refuzate a Departamentului Federal SUA pentru Comerţ. De asemenea, sunteţi considerat responsabil şi pentru nerespectarea reglementărilor locale din ţara dvs., ceea ce poate avea impact asupra dreptului dvs. de a desfăşura activităţi de import, export sau de utilizare a paginii de internet, a serviciilor, informaţiilor sau a materialelor accesate prin sau descrise pe pagina de internet.

12) Despăgubirea companiei

Prin prezenta vă exprimaţi acordul să despăgubiţi, să exoneraţi de orice răspundere şi să apăraţi ExxonMobil Corporation (inclusiv sucursalele ExxonMobil Corporation şi unităţile afiliate la ExxonMobil Corporation, denumite în continuare „ExxonMobil”), precum şi reprezentanţii, directorii şi angajaţii ExxonMobil de şi împotriva pretenţiilor, solicitărilor, acţionării în justiţie, a datoriilor, pierderilor sau răspunderilor, inclusiv taxelor de consultanţă juridică, în cazul în care acţiunile de acest fel sunt bazate, rezultă din sau sunt în legătură cu faptul că aţi încălcat prevederile prezentului Acord, sau că încălcarea acestuia a fost efectuată de o altă persoană, care a utilizat în acest scop contul sau parola dvs.

13) Legea Acordului şi soluţionarea litigiilor

Prezentul acord se supune legislaţiei interne a statului Virgina, SUA (fără a aplica principiile referitoare la conflictul între legi). În situaţiile în care oricare dintre acţiuni intră sub jurisdicţia statului federal şi procedurile care sunt legate sub orice formă cu sau rezultă din prezentul Acord, prin prezenta dvs. şi ExxonMobil desemnaţi Tribunalul Districtual SUA pentru Districtul de Est al Statului Virginia, Divizia Alexandrion, pentru soluţionarea exclusivă a litigiului şi vă supuneţi deciziilor luate de instanţa de judecată menţionată. În cazurile în care jurisdicţia federală nu face referiri la acţiunea sau procedura în cauză, dvs. şi ExxonMobil desemnaţi Judecătoria din Circumscripţia Judecătorească a Comitatului Fairfax, statul Virginia, SUA pentru soluţionarea exclusivă a litigiului în cauză şi vă supuneţi deciziilor luate de instanţa de judecată menţionată.

14) Observaţii speciale destinate părinţilor

Anumite părţi ale prezentei pagini de internet conţin şi informaţii care pot fi de interes pentru copii, însă prin această pagină de internet ExxonMobil nu doreşte să obţină informaţii personale de la persoane care nu au împlinit încă vârsta de 17 ani.

15) Contact

În cazul în care aveţi întrebări sau dubii referitoare la prezentul Acordul online pentru această pagină de internet sau referitoare la implementarea acestuia, ne puteţi contacta la adresa următoare:

Exxon Mobil Corporation
Attn: Customer Relations
Box 1049
Buffalo, New York, USA
14240-1049