Brukerbetingelser

Exxon Mobil Corporation

Gjelder fra og med 21. desember, 2001, som er datoen for uttalelsen om personvern
Sist oppdatert: 16. oktober 2008

GENERELLE BRUKERBETINGELSER
VIKTIG! LES HELE DENNE AVTALEN NØYE

Det er ingenting i dette materialet som er ment å overstyre lokale enheters selvstendighet. Arbeidsforhold, som drøftes i dette materialet, representerer ikke nødvendigvis en rapporteringslinje, men reflekterer på en praktisk veiledning, en forvaltning eller et tjenesteforhold. Der hvor lokale hensyn til aksjonærer er under vurdering i forhold til dette materialet, vedblir handlingsansvaret hos den lokale enheten.
Exxon Mobil Corporation har tilknytning til en rekke selskaper, og mange av disse har navn som inkluderer ExxonMobil, Exxon, Esso og Mobil. For å forenkle dette nettstedet, er begrep som konsern, selskap, vår, vi og dets noen ganger brukt som en forkortet referanse til spesielle tilknyttede selskaper eller grupper. Forkortete referanser beskriver globale og regionale driftsorganisasjoner og globale eller regionale bransjer blir også brukt noen ganger for enkelhets skyld. På samme måte har ExxonMobil forretningsforbindelser med tusener av kunder, leverandører, regjeringer og andre. For enkelhets skyld blir begreper som bedrifter, fellesprosjekter, partnerskap, samarbeidspartner og partner brukt for å beskrive forretningsforhold, som involverer felles aktiviteter og interesser, og disse begrepene indikerer kanskje ikke helt nøyaktige, legale forhold.

Exxon Mobil Corporation og tilknyttede bedrifter (ExxonMobil eller bedriften) har levert dette nettstedet og andre relaterte eller lenkede ExxonMobil-nettsteder (nettsted) og spesielle tjenester, grensesnitt og funksjonalitet på eller via nettstedet (tjenester) til deg på betingelse av at du overholder de følgende brukerbetingelsene (de generelle betingelsene). Din bruk av dette Nettstedet eller Tjenestene vil innebære at du aksepterer de generelle brukerbetingelsene. Når de er akseptert, vil Brukerbetingelsene utgjøre en bindene avtale mellom ExxonMobil og deg, som regulerer din bruk av Nettstedet eller Tjenestene (Avtalen). Dersom du ikke er villig til å holde deg til Brukerbetingelsene, vennligst ikke bruk dette Nettstedet eller Tjenestene.

1) Endringer og spesielle tillegg til Brukerbetingelsene

ExxonMobil kan endre de Generelle Brukerbetingelsene når som helst, og uten forvarsel. Du bør besøke Nettstedet med jevne mellomrom for å forsikre deg om at du er klar over de nyeste Generelle Betingelsene, fordi de er bindende for deg. Din bruk av Nettstedet eller Tjenestene, etter slike endringer, medfører at du er enig i slike endringer.

Det tilrådes at du kontrollerer hver side du besøker på Nettstedet. Noen steder kan ha spesielle tilleggsbegreper og betingelser, som angår bruken av eller interaksjonen med det stedet. Disse begrepene eller betingelsene kan også endres når som helst og uten forvarsel. Din bruk av det stedet innebærer at du aksepterer de spesielle tilleggsbegrepene og betingelsene.

2) Bruk av Nettstedet

A. Sikkerhet på Nettstedet. Det er forbudt å bryte, eller forsøke å bryte sikkerheten på Nettstedet eller Tjenestene. Ethvert slikt brudd kan føre til kriminelt og sivilt ansvar for deg. Vi vil undersøke ethvert påstått brudd, og dersom det er mistanke om en kriminell handling, vil vi samarbeide med politimyndighetene og deres undersøkelser. Brudd på sikkerheten på Nettstedet og Tjenestene inkluderer, men er ikke begrenset til:

Pålogging eller forsøk på pålogging til en konto du ikke er autorisert til å ha tilgang til.
Å få tilgang til data eller utføre handlinger for å oppnå tjenester, som ikke er ment for deg
Forsøk på å utforske, skanne eller teste sårbarheten til ethvert system, undersystem eller nettverk
Tukle med, hacke, modifisere, eller på annen måte, ødelegge eller bryte sikkerheten eller sikkerhetstiltak uten behørig fullmakt.
Overføring av materiale, som inneholder virus, trojanske hester, ormer, tidsbomber, cancelbots, eller andre dataprogrammeringsrutiner eller programmer, i den hensikt, eller med det resultat, å ødelegge, avbryte, eller på annen måte, svekke en datamaskins funksjonalitet, eller driften av Nettstedet eller Tjenestene.
Forstyrring av, forhindring eller ekspropriering av ethvert system, data eller informasjon; eller forstyrring av tjenester til enhver bruker, vertsmaskin eller nettverk inkludert, men ikke begrenset til, overbelastning, "flooding”, ”mailbombing” eller ”crashing” av noe som helst system.

B. ”Spam” og lignende handlinger. Du ikke har tillatelse til å overføre noen likelydende, eller nesten likelydende, uønskete e-postmeldinger, masseutsendelser av reklame eller kjedebrev til en eller flere e-postgrupper (bestående av to eller flere e-postadresser, som er sammenslåtte til en enkelt e-postadresse).

C. Brudd på opphavsrett. Det er ikke tillatt for noen å bruke Nettstedet eller Tjenestene til brudd på opphavsrett, varemerke, patent eller annen åndsverkeiendom. Vi kan kansellere din rett til å gå inn på Nettstedet og Tjenestene dersom vi tror at du bruker Nettstedet og Tjenestene på en måte som bryter med opphavsretten, varemerket, patentet eller andre åndsverk, som tilhører andre. Du kan bli rettslig idømt til å betale erstatning til oss og til den rettmessige eieren av det åndsverket du urettmessig har brukt.

D. Andre ulovlige handlinger. Ved bruk av dette Nettstedet eller Tjenestene, må du ikke:

Poste, sende e-post, eller på annen måte overføre eller bruke Nettstedet eller Tjenestene til å fremme ulovlige, skadelige, plagende, ærekrenkende, truende, vulgære, seksuelt ladede, hatefulle, eller annet upassende materiale av noe slag, eller noe materiale som utnytter barn eller angriper en annen persons privatliv eller andre rettigheter, eller noe materiale, som ExxonMobil, av forsiktighetsgrunner, ikke ønsker å ha postet eller overført til Nettstedet eller Tjenestene,
Fortsette å sende e-post til en mottaker, som har indikert at han/hun ikke ønsker å motta kommunikasjon fra deg,
Ta del i eller/og oppfordre til en oppførsel, som: 1) bryter en gjeldende lov eller retningslinje eller 2) gir grunn til sivilt erstatningsansvar.
Ta del i oppførsel, som kan skade eller ødelegge den tilsiktede driften til Nettstedet eller Tjenestene.
Utgi deg for en person, enhet, urettmessig fremsette, eller på annen måte, misbruke din identitet eller tilknytning på en eller annen måte, - eller forfalske, slette, eller endre noen del av TCP/IP pakketittelen i noen av e-postene eller annen post.
Delta i bedragersk, online markedsføring; eller
Assistere eller tillate visse personer til å delta i noen av de aktivitetene beskrevet ovenfor.

E. Ditt samtykke. Du må utvise forsiktighet, sunn fornuft og godt omdømme ved bruk av Nettstedet og Tjenestene. Du er ansvarlig for alt materiale du plasserer på, eller overfører til, eller gjennom Nettstedet eller Tjenestene. Du er enig i, representerer og garanterer at all informasjon du poster på, eller overfører via Nettstedet eller Tjenestene, er sann, nøyaktig, ikke misledende og er gitt i god tro, og at du har rett til å poste eller overføre slik informasjon. Slik informasjon (inkludert uten begrensning, data, tekst, programmer, musikk, lyd, fotografier, grafikk, video, meldinger, eller et hvilket som helst annet materiale), enten den er postet offentlig eller sendt privat, er ditt fulle ansvar.

F. Du er enig i at enhver bruk av informasjon, som du mottar via Nettstedet eller Tjenestene, er på egen risiko.

G. Konsekvenser av uakseptabel bruk. Vi forbeholder oss retten (men ikke forpliktelsen) til på eget initiativ å nekte eller å slette deler av ditt innhold i tillegg til å utsette eller avbryte, uten forvarsel, din tilgang til Nettstedet og Tjenestene ved brudd, eller forsøk på brudd av denne Avtalen. Indirekte, eller forsøk på brudd på denne Avtalen, og utført, eller forsøk på å bryte avtalen av en tredjeperson, som handler på vegne av deg, skal dømmes i henhold til brudd på Avtalen utført av deg. I tillegg er det å bruke tjenestene til et annet selskap i den hensikt å utføre noen av aktivitetene et brudd på denne Avtalen, dersom slik bruk av et annet selskaps tjenester med rimelighet kan forventes å påvirke Nettstedet og Tjenestene på noen som helst måte.

H. Ingen lisens. Ved bruk av dette Nettstedet eller disse Tjenestene mottar du ingen lisens, uttrykt eller indirekte, hverken nå eller senere, eller under noen som helst patentrettigheter eller forretningshemmeligheter, som er eid, kontrollert eller innehatt av ExxonMobil.

I. Lenker. Du kan ikke lenke til dette Nettstedet uten først å ha innhentet skriftlig tillatelse fra ExxonMobil. Du kan laste ned og skrive ut et eksemplar av innholdet på dette Nettstedet med hensyn på din personlige, ikke-kommersielle bruk eller i forbindelse med dine kjøp av ExxonMobil-produkter på den betingelse at kopirettigheter og varemerke forblir intakt og uforandret. Annet enn det som er uttrykkelig uttalt i dette avsnittet kan du ikke kopiere (enten ved utskrift på papir, lagring på disk, plassering på et annet nettsted, lasting ned på noen annen måte), distribuere (inkludert distribusjon av kopier), kringkaste, endre, eller tukle med på noen del av dette Nettstedet.

3) Varemerke og kopibeskyttelse

ESSO, EXXON, EXXONMOBIL, MOBIL, og spesielle andre merker, varemerker og tjenestemerker er varemerker tilhørende ExxonMobil og tilknyttede selskaper. Ikke alle ExxonMobils varemerker vil være å finne på dette Nettstedet og ikke alle produktene og tjenestene på dette Nettstedet er i salg i alle land. Noen produkter og tjenester kan være markedsførte under lokale varemerker i spesielle land. Varemerker, som tilhører tredjeparter, kan være å finne på dette Nettstedet ved referanse til disse enhetene eller deres produkter eller tjenester.

Brukeren kan videresende, distribuere og/eller fotokopiere kopibeskyttet materiale, som tilhører ExxonMobil, og som finnes på dette Nettstedet kun i de tilfellene hvor hele den relevante siden eller dokumentet er uforandret og helt, inkludert alle topp- og bunntekster, forbehold og annen informasjon. Du kan ikke kopiere disse dokumentene til et nettsted.

4) Uttalelse om personvern

ExxonMobil Corporation og tilknyttede selskaper (”ExxonMobil”) setter pris på din interesse for dette Nettstedet og andre relaterte eller lenkete ExxonMobil nettsteder (Nettstedet). Ditt personvern er viktig for oss og vi ønsker at du forstår vår praksis når det gjelder å samle informasjon fra besøkende på Nettstedet og hvordan vi bruker den informasjonen i forhold til brukerne. Vennligst sjekk hver del eller side på Nettstedet du besøker. Noen deler eller sider på Nettstedet kan inneholde endringer i uttalelsen om Personvern, som angår din bruk av den delen eller siden, for eksempel kan spesielle programmer tenkes å be om ytterligere informasjon av deg.

Informasjon og bruk
Når noen besøker Nettstedet vil våre servere automatisk samle informasjon som gjør at nettstedet kan kommunisere med den besøkendes datamaskin i løpet av besøket. Vi noterer også slik informasjon som antall besøk på nettstedet, hvilke deler av nettstedet den besøkende har valgt, IP-adressen (Internettadressen, som er tildelt din datamaskin fra din Internettleverandør), domenetype, nettlesertype (f.eks. Netscape eller Internet Explorer), dato og klokkeslett. Vi bruker denne typen informasjon til statistiske formål, hvilket hjelper oss å utforme og å administrere Nettstedet. Denne typen informasjon avdekker ingen slik personlig informasjon, som gjør det mulig for oss å identifisere eller finne individuelle brukere.

Personvernhensyn fokuserer på personlig informasjon, som er den type informasjon som kan identifisere en spesiell person, slik som for eksempel navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Det å personliggjøre Nettstedet i løpet av besøket vil du kunne gjøre ved å fylle ut en ordreblankett, delta i en konkurranse, eller oppgi annen informasjon til oss, fordi det da er mulig at du også vedlegger personlige opplysninger. Vi kan samle sammen og bruke de personlige opplysningene ved tilbud av produkter eller tjenester, ved forsendelse av regninger for de produkter og tjenester du har bedt om, ved markedsføring av produkter og tjenester, som vi tror kan være av interesse for deg, eller for å kommunisere med deg av andre grunner. Personlig informasjon kan også brukes ved administrering og opplæring og som en tilbakemelding ved kursing, såvel som tilbakemelding ved kunnskap og kompetanse fra kursdeltakere og for å fastsette og forbedre opplæringsaktiviteter.
Som forklart nedenfor i delen, ”Spredning av informasjon til Tredje part”, hverken distribuerer eller selger vi personopplysninger til tredjepart for å la dem markedsføre sine produkter og tjenester til deg. I tillegg, som forklart i ”Velge/velge bort - modifisering av informasjon”, setter vi igang tiltak, innen rimelighetens grenser, som skal slette dine personopplysninger fra vår database slik at du ikke skal motta fremtidig kommunikasjon fra oss. Dersom du melder fra til oss om at personopplysninger, som tidligere er oppgitt på Nettstedet, ikke lenger er korrekte, vil vi gjøre vårt beste med hensyn til å foreta de passende oppdateringene. For å forenkle vårt arbeid vil det være til hjelp om du kan la oss få vite i hvilken sammenheng du oppga personopplysningene, som for eksempel i forbindelse med markedsføring av et spesielt produkt eller en tjeneste.

Informasjon plassert på din datamaskin
Vi kan lagre informasjon (vanligvis omtalt som en ”cookie”) på din datamaskin når du ser på eller bruker Nettstedet. Denne informasjonen forenkler personliggjøringen av din bruk av Nettstedet og sikrer at du ikke trenger å skrive inn dine personopplysninger hver gang du besøker det. Du kan slette eller blokkere denne informasjonen fra din datamaskin hvis du ønsker det. (Ditt ”hjelp”-skjermbilde eller brukerveiledning vil kunne informere deg om hvordan dette skal gjøres.)

Opplysninger fra barn
Nettstedet inneholder informasjon, som kan være av spesiell interesse for barn, men ExxonMobil ønsker ikke å samle personopplysninger fra eller om personer, som er under 17 år.

Lenker
Dette nettstedet har lenker til nettsteder, som ExxonMobil ikke eier, kontrollerer eller vedlikeholder. Vi kan ikke holdes ansvarlige hverken for deres personvernpolitikk eller praksis, og vi hverken representerer eller garanterer deres praksis i forhold til personvern. På samme måte kan vi ikke være ansvarlige for politikk og praksis til noe som helst nettsted, som du har lenket deg til fra vårt Nettsted. Vi anbefaler at du kontrollerer politikken angående personvern til andre nettsteder og kontakter eieren hvis du har bekymringer eller spørsmål.

Spredning av opplysninger til tredjepart
Kommunikasjon via internett og oversendelse av informasjon, produkter og tjenester til deg på andre måter, innebærer nødvendigvis at dine personopplysninger enten blir sendt gjennom eller blir håndtert av en tredjeperson, men ExxonMobil hverken selger eller distribuerer dine personopplysninger til en tredjepart for på den måten å kunne markedsføre sine produkter og tjenester til deg.
Vi benytter andre selskaper og personer til å utføre oppgaver på vegne av oss. Eksempler på dette er slike ting som å fylle ut ordre, leveranser, sende post og e-post, fjerning av duplikatopplysninger fra kundelister, dataanalyser, markedsføringsassistanse, kredittkortkontroll og å gi kundeservice. Disse har tilgang til de personopplysningene de trenger for å utføre oppgavene sine, men kan ikke bruke dem til andre formål.

Personopplysninger, som er innhentet av ExxonMobil, kan overføres til selskapets ulike divisjoner og tilknyttede selskaper rundt om i verden, noe som kan medføre overføring fra land innen EU til land utenfor EEA. Ved å oppgi data på Nettstedet, gir brukeren sitt tydelige samtykke til disse overføringene, inkludert grensekryssende dataoverføringer dekket av personvernuttalelsen.

Sensitive opplysninger
ExxonMobil ønsker ikke noen sensitive opplysninger fra besøkende til vårt Nettsted med mindre vi er lovpålagt å motta dem, for eksempel i forbindelse med rekruttering og ansettelse. Sensitive opplysninger inkluderer en rekke ulike typer opplysninger i forhold til: rase eller etnisk opprinnelse, politiske meninger, religion eller annen tro, fagforeningstilknytning, fysisk eller mental helse, seksuell legning eller kriminell bakgrunn. Vi anbefaler at du ikke oppgir slike sensitive opplysninger. Hvis du imidlertid oppgir slik informasjon, godtar ExxonMobil ditt uttrykkelige samtykke om å bruke disse opplysningene på en slik måte, som beskrevet i avsnittet om Personvern, eller på en slik måte, som beskrevet i det øyeblikket disse opplysningene ble brakt for dagen.

Velge bort/modifisere informasjon
Du kan be om å bli fjernet eller om å få endret personopplysningene ved å sende en e-post til det riktige området under ”Kontakt oss”. Vi vil deretter gjøre vårt beste for å etterkomme ditt ønske. Som tidligere nevnt, vil det være til hjelp for oss å få vite under hvilken sammenheng du ga oss dine personopplysninger.
Betingelser for bruk, meldinger og revisjoner
Dersom du velger å besøke vårt Nettsted, er ditt besøk og en eventuell uoverensstemmelse med hensyn til personvern underlagt vår Personvernpolicy og Generelle bruksbetingelser, som også inkluderer enhver begrensning av skade, megling ved uoverensstemmelser og bruk av lovbestemmelser. Vi forbeholder oss retten til å endre denne uttalelsen når som helst, og uten forutgående melding.

Kontakt ExxonMobil Kundestøtte
Hvis du har spørsmål om innholdet i denne personvernformuleringen,vennligst kontakt ExxonMobils Global Privacy Office på denne adressen:
ExxonMobil Global Services Company
Attn: Global Privacy Office
Esso Petroleum Company Limited
Mail Point 6
Ermyn Way
Leatherhead
Surrey
UK
KT22 8UX

Dersom du har spørsmål om praksisen på dette Nettstedet eller vil meddele dine erfaringer med dette Nettstedet, vennligst kontakt:
Exxon Mobil Corporation
Attention: Customer Relations
Box 1049
Buffalo, New York
14240-1049

E-post
Når vi gjør forandringer på dette området, som omhandler Personvernformulering, vil vi poste endringene på denne siden og oppdatere revisjonsdatoen på toppen av formuleringen. Vi oppmuntrer deg til jevnlig å besøke vår Personvernformulering for å holde deg oppdatert.


5) Ingen garanti

Mens dette Nettstedet og Tjenestene er stilte til rådighet ”Som De Er” og uten garantier av noe slag, hverken uttrykte eller underforståtte, og fullt i henhold til gjeldende lov, frasier ExxonMobil seg alle garantier, uttrykte eller underforståtte, inkludert, men ikke begrenset til, påståtte garantier når det gjelder salgbarhet og hvorvidt det passer til et spesielt formål og ikke bryter med åndsverkloven. ExxonMobil hverken fremstiller eller garanterer at Nettstedets funksjoner og tjenester vil være avbruddsfrie eller feilfrie, eller at dette Nettstedet eller serveren, som gjør Nettstedet tilgjengelig, vil være virusfri og ikke inneholde noen skadelige materialer. ExxonMobil kan ikke på noen måte garantere eller fremstille at alt innholdet når det gjelder Nettstedet og Tjenestene på dette Nettstedet er korrekte, nøyaktige, passende, nyttige eller tidsriktige. Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse av innbefattede garantier, slik at de ovenstående begrensningene og utelukkelsene muligens ikke angår deg.

6) Ansvarsbegrensning.

ExxonMobil er ikke ansvarlig overfor deg eller noen andre når det gjelder kompensasjon, straffeansvar, spesielle eller påfølgende skader, som kan ha oppstått ved bruk eller som følge av udugelighet i forbindelse med bruk av Nettstedet, Tjenesten eller innholdet på dette Nettstedet eller Nettstedets yteevne, Tjenesten eller produkter beskrevet på dette Nettstedet, selv om ExxonMobil har blitt gitt det råd at det er muligheter for slike skader. Gjeldende lovverk tillater kanskje ikke begrensning eller utelukkelse av ansvar eller av utilsiktede eller betydelige skader, slik at den ovenstående begrensningen eller utelukkelsen muligens ikke angår deg.

Dersom du er misfornøyd med deler av Nettstedet eller Tjenestene eller med noen av disse betingelsene, er den eneste løsningen å slutte å bruke Nettstedet og Tjenestene.
7) Brukermateriale som ikke ansees for å være konfidensielt

Du kan ikke overføre noe av et materiale, som du anser for å være konfidensielt eller for å være en annens eiendom, til eller via dette Nettstedet. Alt materiale, som du overfører til eller via dette Nettstedet, vil bli ansett som ikke-konfidensielt og ingens eiendom. Med unntak av, slik som uttrykkelig oppgitt i ExxonMobils uttalelse når det gjelder Personvern eller i henhold til en separat skriftlig avtale mellom deg og ExxonMobil, gir du ExxonMobil en betingelsesløs, ugjenkallelig, verdensbasert, godgjørelsesfri lisens til å bruke, reprodusere, vise, offentlig fremføre, overføre og distribuere slik informasjon. I tillegg er du enig i at ExxonMobil har rett til å bruke, uten noen betaling eller henvisning til deg eller andre, hvilken som helst konsept, kunnskap eller ideer, som du (og de som handler på dine vegne) overfører til eller via dette Nettstedet.
8) Bruk av tredjeparts nettsteder

For enkelthets skyld kan ExxonMobil gi lenker til nettsteder, som drives av tredjeparter. Dersom du velger å gå til en tredjeparts Nettside via en lenke, som er stilt til rådighet av dette Nettstedet, gjør du det på egen risiko. ExxonMobil er ikke ansvarlig for viruser eller andre skadelige elementer, som kan oppstå ved bruk av lenker til en tredjeparts nettsted. ExxonMobil vil ikke gi noen garantier eller fremstillinger i denne sammenheng og spesielt hvis ikke det ikke har noe ansvar for disse lenkede Nettstedene eller innholdet på slike Nettsteder.

9) Brukerkommunikasjonsområder

Nettstedet inneholder områder hvor brukere kommuniserer med hverandre, inkludert, men ikke begrenset til, meldingsbord, kalendre, prateområder eller personlige nettsider.

ExxonMobil har retten til, men er ikke forpliktet til å overvåke eller evaluere alle deler av Nettstedet eller Tjenestene, inkludert brukerkommunikasjonsområdene. ExxonMobil har imidlertid ikke noe ansvar med hensyn til innholdet i kommunikasjonen på disse områdene.
10) Avsløring; fremsynte redegjørelser

Noen av opplysningene på dette Nettstedet kan inneholde prosjekteringer eller andre fremsynte utsagn angående fremtidige hendelser eller de fremtidige økonomisk yteevnene til Selskapet. Vi ønsker å advare deg mot at disse uttalelsene kun er forutsigbare og at virkelige hendelser eller resultater kan forandre seg betydelig. Vi henviser deg til de dokumentene, som Selskapet registrerer hos ”Securities and Exchange Commision” og spesielt Selskapets nyeste ”Form 10-K”, ”Form 10-Q” og ”Form 10-Q/A”. Disse dokumentene inneholder og identifiserer viktige faktorer, som kan forårsake at de faktiske resultatene forandrer seg betydelig fra dem som er i våre prosjekteringer eller fremtidige uttalelser, inkludert, blant annet, mulige fluktueringer når det gjelder kvartalsresultater, avhengighet når det gjelder ny produktutvikling; rask endring av teknologi og marked, oppkjøpsstrategi, produksjonsrisikoer, risikoer i tilknytning til Internett-infrastrukturen, ustabilitet på aksjemarkedet, håndtering av finansielle risikoer, og fremtidig vekst, som er utsatt for risiko.
11) Global tilgjengelighet/eksportkontroller
Deler av dette Nettstedet og Tjenestene kan være kontrollerte og opererte av ExxonMobil fra ulike kontorer i USA. ExxonMobil hevder ikke at fremstillingen på Nettstedet, Tjenestene eller materialet, som det er tilgang på eller beskrivelser av, er passende eller tilgjengelige på andre steder, og tilgang til dem fra andre land, hvor innholdet er ulovlig eller straffbart, er forbudt. Tilgang til eller bruk av Nettstedet, Tjenestene eller materialene, som det gis tilgang til, eller som er beskrevet på Nettstedet av personer fra land som er sanksjonerte av USA, er spesielt forbudt.
De som går inn på Nettstedene eller Tjenestene gjør det for egen regning og er ansvarlige for at de overholder alle gjeldende amerikanske og lokale lover. Du kan ikke eksportere eller reeksportere noen som helst Tjenester, informasjon eller materialer, eller de som er beskrevet på dette Nettstedet, unntatt de som er i full overensstemmelser med alle lover og regler i USA. Spesielt kan du ikke eksportere eller reeksportere til (eller til en innbygger av) noe land, som USA har embargo mot eller sanksjonerer varehandel med, tjenester eller teknologi, ei heller til noen person eller enhet, som står oppførte på listene til ”U.S. Treasury Department's List of Specially Designated Nationals”, ”U.S. Bureau of Export Administration Entity List”, ”U.S. Bureau of Export Administration Denied Persons List” eller ”U.S. Commerce Department's Table of Denial Orders”. I tillegg er du ansvarlig for å opprettholde alle lokale lover i ditt land, som kan påvirke dine importrettigheter, eksportrettigheter eller bruk av Nettstedet, Tjenestene, informasjonen eller materialene, som du får tilgang til eller som er beskrevet på Nettstedet.
12) Selskapets garanti om skadesløshet

Du samtykker i å holde ExxonMobil skadesløs og å forsvare ExxonMobil Corporation (inkludert underavdelinger og samarbeidspartnere av Exxon Mobil Corporation, heretter kalt ”ExxonMobil”) i tillegg til ExxonMobils ledere, toppledere, og ansatte fra og mot noen som helst fordringer, krav, grunn til handling, gjeld, tap eller ansvar, inkludert et rimelig juristhonorar, i den grad at en slik handling er basert på, kommer fra, eller er i forhold til din overtredelse, eller overtredelse av hvilken som helst annen person, som bruker ditt passord eller konto i henhold til betingelsene i denne Avtalen.
13) Gjeldene lov og konfliktløsning

Denne avtalen skal styres av de interne selvstendige lovene i Commonwealth of Virginia, USA (uten å påvirke deres prinsipper ved konflikt av lovverk). Der hvor det forekommer rettsavgjørelse over en hvilken som helst hendelse, rettssak eller rettsforhandling, som et resultat av, eller som på en eller annen måte har forbindelse til denne Avtalen, utpeker du og ExxonMobil ”the United States District Court for the Eastern District of Virginia, Alexandria Division” som eneste stedet for løsning av konflikten og til å underlegge seg jurisdiksjonen av denne retten. Der det ikke foreligger noen føderal jurisdiksjon over hendelsen, rettssaken eller rettsforhandlingen, kan du og ExxonMobil utpeke ”Circuit Court for the County of Fairfax, Virginia” til å foreta en spesiell løsning av en slik konflikt og å underlegge seg denne retts jurisdiksjon.
14) Spesiell merknad for foreldre

Nettstedet inneholder informasjon, som kan være av spesiell interesse for barn, men ExxonMobil ønsker ikke å samle personopplysninger fra eller om personer som er under 17 år.

15) Hvordan kontakte oss

Hvis du har spørsmål om eller er bekymret over disse uttalelsene for dette Nettstedet eller håndhevelsen av dem, kan du kontakte oss på:

Exxon Mobil Corporation
Attn: Customer Relations
Box 1049
Buffalo, New York
14240-1049