Wij gebruiken cookies om uw web-ervaring te personaliseren en onze websites te verbeteren. Voor meer informatie over cookies, hoe we deze gebruiken en hoe u deze kunt verwijderen, zie onze Cookie Verklaring.

U moet het vakje aanvinken om aan te geven dat u cookies van deze website accepteert.energy outlook

energie voor de toekomst

Als we onze energievoorziening en economische ontwikkeling ook morgen veilig willen stellen, hebben we niet genoeg aan de middelen van vandaag. Of het nu om bestaande energiebronnen zoals fossiele brandstoffen gaat of energiedragers die zich nog moeten bewijzen, we zullen nieuwe innovatieve technologieën nodig hebben om aan de steeds groeiende vraag naar energie te kunnen blijven voldoen.

ExxonMobil investeert zelf volop in onderzoek om die technologieën te ontwikkelen. Ook steunt onze onderneming – financieel en anderszins – wetenschappelijk werk van vooraanstaande onderzoeksinstellingen die zich bezighouden met de technologische, ecologische en economische aspecten van dit sleutelvraagstuk.

Als er iets is wat de wereld de komende jaren nodig zal hebben is het (veel meer) energie.

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat het klimaat in de afgelopen eeuw gemiddeld met ca. 0,6 graden Celsius is opgewarmd.

Als we ervoor willen zorgen dat de wereld tot in lengte van jaren over voldoende energie kan beschikken, moeten we niet alleen investeren in nieuwe energiebronnen en nieuwe methoden om energie te produceren, maar ook het energieverbruik verminderen.

Milieuzorg staat voor ExxonMobil aan de basis van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Beperken van emissies, scheiden van afval en spaarzaam omgaan met grondstoffen en energie dragen bij aan de kwaliteit van de leefomgeving.