Wij gebruiken cookies om uw web-ervaring te personaliseren en onze websites te verbeteren. Voor meer informatie over cookies, hoe we deze gebruiken en hoe u deze kunt verwijderen, zie onze Cookie Verklaring.

U moet het vakje aanvinken om aan te geven dat u cookies van deze website accepteert.maatschappelijke betrokkenheid

maatschappelijke betrokkenheid

ExxonMobil vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk. Onze belangrijkste bijdrage aan de maatschappij is het ontplooien van economische activiteit. Daarnaast tonen we onze verantwoordelijkheid tegenover de samenleving door financiële steun te geven aan initiatieven die ten goede komen aan de gemeenschap.

ExxonMobil hanteert vaste doelstellingen en regels om aanvragen voor sponsoring en donaties te beoordelen.

ExxonMobil geeft financiële steun aan diverse projecten die raakvlakken hebben met de eigen bedrijfsactiviteiten en -doelstellingen.

Malaria is een ziekte die te voorkomen, te behandelen en te genezen is. Toch zijn er jaarlijks wereldwijd minstens 300 miljoen acute gevallen van malaria, ten gevolge waarvan meer dan een miljoen mensen komt te overlijden.